Xưởng sản xuất

Xưởng đèn Aladin tại Lái Thiêu - Bình Dương
Phân Xưởng Đèn Lụa 

Phân xưởng Đèn Hội An


Phân Xưởng Mây Tre


Phân xưởng đèn gỗ